Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
ETKİNLİKLER
Öğrenci Fotoğraf Yarışması

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2015 AMAÇ Erciyes Üniversitesi öğrencileri için Mimarlık Fakültesi’nin mekânsal değerlerini ortaya çıkarmak, kullanım ile mekân ilişkisini ortaya koymak adına fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Yarışmada hedef, katılımcıların Mimarlık Fakültesi’nin eğitim görülen atölyeleri, sosyal mekânları ve okulun çevre ile olan ilişkisini değerlendirerek, deneyimlerini ve görsel yeteneklerini birleştirerek fotoğraf ile görsel bir sunum hazırlamalarıdır. KONU 1. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin mekânsal değerlerini; 2. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin mekânsal kurgusu ile kullanıcılar arasındaki etkileşimi; 3. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin çevresel ilişkilerini ortaya çıkartmak ve belirlenen konular çerçevesinde çalışmalar üretmek. KATILIM ŞARTLARI: · Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, tüm katılımcılara açıktır. · Yarışmaya en fazla 10 eser gönderilebilir. · Fotoğrafların tamamı (10) tanesi sayısal ortama kayıtlı (CD/DVD) olarak gönderilecektir. · Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir. · Eserlerin kaydedildiği CD/DVD’debir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir. · CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf ve 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır. ( AS5379_01, AS5379_02, …. AS5379_10 gibi) · CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir. · Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir. · Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler. · Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formlarının olduğu başvuru dosyası, 27 Mart 2015 tarihine kadar Araş. Gör. Murat Şahin teslim edilmiş olmalıdır. · Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. TOPLAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi SEÇİCİ KURUL Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur: JÜRİ ÜYELERi Gonca Büyükmıhçı Hikmet Eldek Nihat Karakaya Nuri Çorbacıoğlu Onur Toprak DEĞERLENDİRME Seçici Kurul, 30-31 Mart 2015 tarihlerinde toplanarak, 3 Başarı Ödülünü ve 20 sergilenmeye değer eseri belirleyecektir. ÖDÜLLER Öğrenciler için çeşitli ödüler ve başarı belgeleri verilecektir. Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. TELİF HAKKI Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'ne ait olacaktır. Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, ödül ve sergilemeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. SERGİLEME Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2015 yılı Nisan ayında Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde açılacaktır. DİĞER · Katılım Formları ve Şartnameler, web sitesi http://mimarlik.erciyes.edu.tr/ adresinden de indirilebilir. Fotokopi ile çoğaltılabilir. · Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

KATILAN TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2015 YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA / KAYSERİ Yarışmaya gönderdiğim fotoğraf(lar) kendime ait olup daha önce hiçbir ödül veya sergileme almamıştır. Bu fotoğraf (ları) daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. …./…../…….. İmza Rumuz :……………………………… Eserin Sahibinin Adı : Soyadı : Okul adı/ bölümü: İkamet adresi: Telefon : 0 Cep Tel : 0 E-posta : ESER ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diğer Etkinlikler
Danışma Hattı