Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM / Anabilim Dalları
Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ

Bina Bilgisi Anabilim Dalı 7 öğretim üyesi ve 6 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Bina Bilgisi Anabilim Dalı mimarlık eğitiminin deneysel yapısını 8 dönem halinde yürütülen, mimari stüdyo ortamı aracılığıyla bünyesinde barındırmaya çalışan bir konumdadır. Ayrıca yürüttüğü diğer teorik derslerle stüdyo ortamını beslemekte ve mimarlık eğitimini bu bağlamda desteklemektedir. Bu deneysel yaklaşım özellikle mimarlık eğitiminin ilk yılında temel tasar eğitimi sürecinde oldukça belirleyici bir rol üstlenmekle beraber eğitimin geneline yayılması hedeflenmektedir.

Anabilim dalı bünyesinde güncel mimari tasarımın konularına ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve bu çalışmaların çıktıları eğitime yansıtılmaktadır. Bu farklı çalışma alanları arasında tasarım kuramları, tasarımın yapılı ve doğal çevre sorunlarıyla ilişkisi gibi başlıklar bulunmaktadır. Bina Bilgisi Anabilim Dalı üyeleri mimari tasarımla ilgili güncel tartışmaların ve üretim çabalarının eğitime doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtılmasında kritik bir rol üstlenmektedirler.

Danışma Hattı