Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM / Anabilim Dalları
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi H. Sencer ERKMAN

Mimarlık tarihi, insanoğlunun kendini mekânsal bir varlık olarak kavradığı andan itibaren, doğayı dönüştürmek yoluyla oluşturduğu yapılı çevrenin tarihidir. Bu süreç bir anlamda insanın evrenle uyum içinde yaşama çabasının ona kazandırdığı yaşam kültürünün öyküsüdür. Tekil mimari yapıdan kentsel çevreye uzanan mekânsal süreklilikte mimari, bir yaşam barınağı olmaktan öte topluluk halinde yaşamanın sonucu olarak toplumsal imgeleme seslenen bir kültür ortamı niteliği kazanır. Mimari toplum olma bilincini canlı tutan toplumsal belleğin taşıyıcısıdır. Geçmiş zamanların mimarisinin tanınması ve özenle korunarak yaşatılması bu nedenle anlamlıdır. Mimarlık tarihi araştırması ve bilgisi zaman içinde değişmeyen değerlerin anlaşıldığı ve kaydedildiği bir bilgi alanıdır. Mimarlık tarihi disiplininin misyonu mimarlık kültürünün değerlerini bugünün tasarımcılarına tanıtmak ve onların bu değerleri özümsemelerini sağlamaktır.

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tasarım bilgisinin çeşitli açılardan ele alındığı mimarlık eğitimi içinde mimarlığın kuramsal altyapısını oluşturan kültür derslerinin yürütücüsüdür. Bu nedenle, mekan tasarımına yönelik mimari proje dersleri başta olmak üzere, yapım teknolojisi ve restorasyon disiplinlerini besleyen kültürel bir taban oluşturur. Mimarlık Tarihi Anabilim dalının vizyonu; tasarım öğrencilerinin kültürel donanımı yanında duyarlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamak ve etik ve estetik değerler bağlamında tarihi çevre koruma bilincinin yerleştirilmesi, anlamlı ve güzel bir mimari çevrenin oluşturulması yönündeki sorumluluğun aşılanmasıdır.

Danışma Hattı