Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM / Anabilim Dalları
Restorasyon Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Hale KOZLU

Restorasyon Anabilim Dalı restorasyon, tarihi çevre ve kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevre ile ilgili teoriği ve uygulamayı bir arada yürüterek koruma eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca tarihi çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, geleneksel ve modern ölçüm-çizim tekniklerinin uygulaması ve restorasyon projelerine temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon bilgilerinin verilmesi, kentsel ölçekte koruma yaklaşımının tartışılması ve seçmeli dersler ile birlikte koruma kuramı, uygulamaları, ulusal, uluslararası örneklerin incelenmesi, koruma projelerinin hazırlanması Ana Bilim Dalının eğitim hedefleri arasındadır. Aynı zamanda yürütülen derslerde amaç, kültür mirası koruma çalışmalarının önemli bir parçası olan arşivleme ve envanter oluşturma işlemlerinin, tek yapı ve çevre ölçeğinde oluşturulmasının öneminin anlatılması ve uygulamasının yapılmasıdır. Ayrıca bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile bilgi birikimini üst seviyelerine taşıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde koruma adına tanınır hale gelmeyi planlamaktadır. Anabilim dalı olarak bilimsel araştırma projeleri ve TUBİTAK projeleri de hazırlayarak koruma bilimine katkı sağlamaya çalışılmaktadır.

Restorasyon Anabilim Dalı 1992 yılında eğitime başlayan Mimarlık Fakültesi'nin en etkin görev alan anabilim dallarından birisidir. Günümüzde 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 asistan ile çalışmalarını sürdürmekte olan Anabilim Dalı lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermekte olup bilimsel bağlamda nitelikli araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmektedir. Restorasyon Anabilim dalı lisans ve yüksek lisans eğitiminin dışında döner sermaye kapsamında uygulama çalışmaları da yürütmektedir. Kuramsal alt yapı ile sağlanan bilgilenme süreci uygulamalar ile devam etmekte ve öğrenciler ile yapılan projeler tartışılmakta, koruma projelerinin etapları, süreçleri deneyimler ile daha detaylı aktarılmaktadır.

Danışma Hattı