Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
MİMARLIK
BÖLÜM BİLGİSİ

Program Profili

Mimarlık eğitimi araştırma, sentez yapma ve uygulama ile sürdürülebilen bir eğitim sürecidir. Eğitimin stüdyo ortamına, teorik eğitimle birlikte yerel ve ulusal ölçekte uygulama deneyimine sahip Mimarların katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca farklı üniversitelerin Mimarlık Fakülte/Bölümleri ile işbirliği çerçevesinde ortak stüdyo çalışmaları gerçekleştirilerek bu ortam zenginleştirilmektedir. Bu süreç öğrencilerimizin sadece teorik eğitim alarak mezun olmaları değil, aynı zamanda uygulama aşamasında da etkin görev alan mimarlar olmalarını sağlamaktadır.

Mimarlık eğitimi sürecinde tasarım, tarih, kuram, yapı, koruma, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, bu alanları destekleyen seçme derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer almaktadır. Derslerin işlenmesinde, öğrencinin, mimarlığın içinde biçimlendiği koşul ve normlara ilişkin kavrayışının, değerlendirme ve sorgulama yetilerinin gelişimi, farklı düşünme yollarının açık tutulması, mimarlık öğretiminin ve bilgilenme sürecinin temel bileşenleri olarak gözetilmektedir. Bölümümüzün eğitim yönünden temel hedefi, nitelikli öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin uygulama alanında da donanımlı olmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm olarak diğer bir ana amacımız da ülkemizde her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınması sağlayacak mimarlar yetiştirmektir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları

YKS sınavında Matematik-Fen Alanından alınacak puan neticesinde başarı sıralamasında ilk 200.000 (İki yüz bin) içinde yer almak. 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

İntibak Komisyonu’nun değerlendirmesine bağlı olarak önceki öğrenmeler tanınmaktadır.

Üst derece programlara geçiş

Mimarlık Lisans eğitimini tamamlayan hem Bölümümüzden mezun hem de başka fakültelerin Mimarlık Bölüm’lerinden mezun öğrenciler için Tezli Yüksek Lisans Programımız açık ve aktiftir.

Ölçme ve Değerlendirme

Derslerden geçebilmek için; Ara Sınav notunun %40’ı ile “Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı notunun %60’ının toplanması neticesinde en az 60’ın elde edilmesi gerekmektedir.

 

Teorik derslerde “Ara Sınav” ve “Yarıyıl Sonu Sınavı” yazılı ya da ödev teslimi şeklinde yapılmaktadır.

 

Uygulamalı derslerden; “Yapı Bilgisi, Strüktürel Tasarım, Mimarlık Bilgisi II, Tarihi Çevre Koruma ve Belgeleme I ve II, Bilgisayar Destekli Tasarım” derslerinde de sınavlar yazılı ya da proje teslimi şeklinde yapılmaktadır.

 

“Mimari Tasarım” derslerinde “Ara Sınav” değerlendirmesi iki, üç ya da dört jüri ve bir eskiz sınavıyla, “Yarıyıl Sonu Sınavı” değerlendirmesi de jüri önünde yapılan sunum neticesinde jürinin notlandırması ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

-         Genel Not Ortalaması en az 2.00 olmalı

-         Alınan derslerin tamamını geçmiş olmak

-         Tüm stajları tamamlamak (20 iş günü “Ofis”, 25 iş günü “Şantiye” stajı)

-         Toplam kredi (AKTS) 240 olmalı

İstihdam Olanakları

Mimarlık Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler özel sektör ya da kamu kurumlarında rahatlıkla iş imkânı bulabilmektedir. Bunun yanı sıra akademisyen olmak isteyenler için de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı programları mevcuttur. Ayrıca Türkiye genelindeki üniversitelerde de akademisyen olarak istihdam edilme imkânları vardır. 

Danışma Hattı