Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
KADRO / Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI
Restorasyon Anabilim Dalı
E-posta
:
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35250 / 35000
Çalışma Alanları
:
Tarihi Çevre Koruma – Restorasyon – Sivil Mimarlık Örnekleri – Eski Yapı Yeni İşlev İlişkisi – Tarihi Doku İçinde Tasarım – Çağdaş Ek
Lisans
:
Mimar Sinan Üniversitesi 1980 / 1984
Yüksek Lisans
:
Mimar Sinan Üniversitesi 1984 / 1986
Doktora
:
Mimar Sinan Üniversitesi 1994 / 1997
CV
Prof. Dr. Kemal DEMİR
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35165
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarım, Uygulama, Esneklik Dağ Turizmi, Kayseri Kent
Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi-1985
Yüksek Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi-1988
Doktora
:
Yıldız Teknik Üniversitesi-2000
CV
Doç. Dr. Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35201
Çalışma Alanları
:
İnşaat teknolojisi, inşaat yönetimi, proje yönetimi, inşaat ekonomi, inşaat yönetimi
Lisans
:
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Yüksek Lisans
:
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora
:
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
CV
Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35161
Çalışma Alanları
:
Domestik Mimarlık, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Sözlü Tarih, Modern Mimarlık
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 1996-2000
Yüksek Lisans
:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2002-2006
Doktora
:
Yıldız Teknik Üniversitesi 2006-2012
CV
Doç. Dr. Burcu SALGIN
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35207
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik, Yapısal Atık Yönetimi, Mimaride Renk, Günümüz Mimarlığında Beton ve Betonun Farklı Kullanımları.
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 1999-2003
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 2004-2007
Doktora
:
Yıldız Teknik Üniversitesi 2008-2015
CV
Doç. Dr. H. Hale KOZLU
Restorasyon Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35251
Çalışma Alanları
:
Restorasyon, Koruma, Malzeme koruma, Geleneksel harçlar ve sıvalar
Lisans
:
Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Selçuk Üniversitesi
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
CV
Dr. Öğretim Üyesi Halil Sencer ERKMAN
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35300
Çalışma Alanları
:
Mimarlık Tarihi
Lisans
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ( 5 Yıllık Yüksek Lisans Mezunu), 1988.
Doktora
:
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Mimarlık Programı, 1999
CV
Dr. Öğretim Üyesi Sema SERİM
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35158
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarım Mimarlık Kuramı Kentsel Tasarım
Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi 1993-1997
Yüksek Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-1999
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 1999-2006
CV
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çağlar BAYDOĞAN
Bina Bilgisi Anabilimdalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35159
Çalışma Alanları
:
kentsel tasarım, optimizasyon, mimari tasarım, imar planları
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 1995-1999
Yüksek Lisans
:
Gazi Üniversitesi 1999-2002
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi -2014
CV
Dr. Öğretim Üyesi Oktay TURAN
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35152
Çalışma Alanları
:
Mimarlık Kuramı, 20 yy. mimarlığı
Lisans
:
Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
ODTÜ
Doktora
:
ODTÜ
CV
Dr. Öğretim Üyesi Leyla KADERLİ
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35303
Çalışma Alanları
:
Mimarlık Tarihi
Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi-1991
Yüksek Lisans
:
Akdeniz Üniversitesi - 1998
Doktora
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2009
CV
Dr. Öğretim Üyesi Özlem SÜMENGEN
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 / 35202
Çalışma Alanları
:
Mimari aydınlatma sistemleri, Binalarda enerji performansı, Bina değerlendirme sistemleri, Sürdürülebilirlik , Konutlarda Enerji Performansı
Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Fiziksel Çevre Kontrolü
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilimleri Programı
CV
Dr. Öğretim Üyesi Seven GÖZÜBÜYÜK
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35162
Çalışma Alanları
:
-
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1998-2002
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim dalı, 2002-2005
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim dalı Mimarı Tasarım Programı, 2006-….
CV
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATAK DOĞAN
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35156
Çalışma Alanları
:
Mimari tasarım, Hesaplamalı Tasarım Yaklaşımları
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
CV
Dr. Öğr. Üyesi Duygu TURGUT
Mimarlık Tarihi
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35304
Çalışma Alanları
:
Geleneksel Evler, Geleneksel Anadolu Konut Mimarisi, Vernaküler Mimari, Yerel Sivil Mimari, Kent ve Meydan İlişkisi
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 2005-2010
Yüksek Lisans
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2010-2013
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi (2013-2019)
CV
Öğr. Gör. Dr. Sultan ŞİMŞEK
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35203
Çalışma Alanları
:
Yapı Fiziği, Mimaride Güneş Enerjisi, Yüksek Yapılar, Taşıyıcı Sistem Tasarımı
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1995
Yüksek Lisans
:
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Doktora
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - 2018
CV
Araş. Gör. Dr. Duygu OVACIK ÇORUH
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35160
Çalışma Alanları
:
Mimari tasarım
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2000-2004
Yüksek Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2008-2010
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2010-2018
CV
Araş.Gör. Sevim SEYHAN AYTEN
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35155
Çalışma Alanları
:
Mimari tasarım, Mimaride Kimlik-bellek, Kapalı konut yerleşmeleri
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (2004)
Yüksek Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi FBE (2011)
Doktora
:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi FBE (…)
CV
Araş. Gör. Meltem ULU
Yapı Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35206
Çalışma Alanları
:
Binalarda enerji etkinliği, Enerji performansı değerlendirmesi, Enerji simulasyon programları
Lisans
:
Süleyman Demirel Üniversitesi-Mimarlık (2011)
Yüksek Lisans
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2012- 2019)
Doktora
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2019- devam ediyor)
CV
Araş. Gör. Sevde KARAHAN
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35301
Çalışma Alanları
:
Oyun, İnsan-Bilgisayar Etkileşimleri, Kültürel Mirasın Yorumlanmasında Dijital Teknolojiler, Dijital Miras
Lisans
:
Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
CV
Araş. Gör. Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU
Restorasyon Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35254
Çalışma Alanları
:
Koruma, Restorasyon
Lisans
:
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Doktora
:
-
CV
Araş. Gör. Halide İrem ERKAN KAYA
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35163
Çalışma Alanları
:
Mimarlık kuramı, Mimari Tasarım, Mimarlık Bilgisi
Lisans
:
Dokuz Eylül Üniversitesi -2012
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi - 2015
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)
CV
Araş. Gör. Zeynep ERGEN
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0352 207 66 66 / 35153
Çalışma Alanları
:
kentsel mekan, kamusal mekan
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ABD
Doktora
:
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ABD ( Devam Ediyor)
CV
Araş. Gör. Fazıl AKDAĞ
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35154
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mimari Tasarımda Bilişim
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi 2009 / 2013
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi / 2014-2017
Doktora
:
Gazi Üniversitesi / 2017- devam ediyor
CV
Araş. Gör. Atacan AKGÜN
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35204
Çalışma Alanları
:
Proje ve Yapım Yönetimi
Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2005-2010
Yüksek Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2011-2016
Doktora
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2016-Devam ediyor
CV
Araş. Gör. Ömer Faruk BAYRAM
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35302
Çalışma Alanları
:
Mimari tasarım, Vernaküler Mimari
Lisans
:
İstanbul Teknik Üniversitesi 2008-2012
Yüksek Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2014
Doktora
:
Yıldız Teknik Üniversitesi 2016-Devam ediyor
CV
Araş. Gör. Melikşah KOCA
Restorasyon Anabilim Dalı
Telefon
:
0 352 207 66 66 / 35253
Çalışma Alanları
:
Restorasyon, Koruma
Lisans
:
Bozok Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Doktora
:
-
CV
Danışma Hattı