Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM / Anabilim Dalları
Şehircilik Anabilim Dalı

Şehircilik Anabilim Dalı, farklı ölçeklerde ve kapsamlarda yürütülen stüdyo çalışmaları başta olmak üzere bünyesinde yer alan zorunlu + seçmeli derslerle planlama eğitimimizde önemi yadsınamaz bir rol oynamaktadır. Şehircilik Anabilim Dalı bünyesinde, disiplinler arası etkileşimin gerekliliğinin farkında olarak, planlama ve şehircilik alanına dair mevcut ve güncel konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalar/araştırmalar yürütülmektedir. Analiz etme ve yorumlama düzeyleri yüksek, ifade teknikleri gelişmiş plancılar yetiştirmenin öneminin farkında olan Şehircilik Anabilim Dalı, stüdyo çalışmalarını ve ders içeriklerini bu amacı gerçekleştirmeye yönelik düzenlemektedir. Şehircilik Anabilim Dalı yedisi doktor ünvanlı olmak üzere toplam on kişilik öğretim kadrosuyla halen çalışmalarına devam etmektedir.

Danışma Hattı