Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
Eğitim Öğretim Planı / Seçmeli Dersler
Alan İçi Seçmeli Dersler

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 515 Estetik Kuramları

ŞBP 516 Kentsel Ütopyalar

ŞBP 517 Kentsel Altyapı

ŞBP 519 Anadolu’da Kentsel Arkeoloji

ŞBP 520 Kentsel Donatım

ŞBP 522 Sürdürülebilir Planlama

ŞBP 523 Fiziksel Çevre Kontrolü

ŞBP 524 Erişilebilirlik

ŞBP 525 Yaya Mekânları ve Yollarının Düzenlenmesi

ŞBP 526 Şehir Morfolojisi

3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 613 Mitoloji

ŞBP 615 Kent Merkezi Sorunları

ŞBP 616 Geleneksel Doku Analizi

ŞBP 617 Konut Finansman Modelleri ve Örgütlenme

ŞBP 618 Sosyo-Kültürel Mekanlar ve Konut Alanları İlişkisi

ŞBP 619 Gecekondu Yerleşmeleri

ŞBP 620 Anadolu Kentinde Mekansal Yapının Değişimi

ŞBP 623 Planlamada Nüfus ve Yoğunluk Sorunları

ŞBP 624 Stratejik Planlama

ŞBP 625 Yeni Planlama Anlayışları

ŞBP 626 Tarihi Çevre Koruma ve Yenileme Çalışmaları

ŞBP 628 Planlamada Modeller ve Uygulamalar

ŞBP 630 Kentsel Koruma Alanlarında Planlama Örnekleri

4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 720 Kentsel Korumada Yönetsel Boyut

ŞBP 721 Metropoliten Planlama

ŞBP 723 Kırsal Alanlar Planlaması

ŞBP 724 Çevresel Etki Değerlendirmesi

ŞBP 725 Bilim Felsefesi

ŞBP 726 Yerseçimi Kuramları

ŞBP 727 Kent ve Sanayi İlişkisi

ŞBP 728 Kentsel Tasarım Uygulamaları

ŞBP 729 Bölgesel Politikalar

4.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 812 Planlama ve Uygulama Sorunları

ŞBP 816 Globalleşme Sürecinde Kent Yönetimleri ve Çevre Sorunları

ŞBP 817 Planlamada Meslek Teknikleri ve Uygulama Esasları

ŞBP 818 Planlamada Post-Modern Anlayışlar

ŞBP 819 Kentsel Dönüşüm

Danışma Hattı