Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Not Dönüşüm

Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ‘Üçüncü bölüm: Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar’ başlığı altında Madde 19 (5) uyarınca Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi

AA 4.00 Mükemmel

BA 3.50 Pekiyi

BB 3.00 İyi

CB 2.50 Orta

CC 2.00 Yeterli

DC 1.50 Kalır

DD 1.00 Kalır

FD 0.50 Kalır

FF 0.00 Kalır

NOT: Madde 19 (6) uyarınca bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Yüksek Ögretim Kurulu’nun www.yok.gov.tr sayfasındaki not dönüşüm tablosu geçerlidir. 

Danışma Hattı