Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
HAKKIMIZDA
Misyon Vizyon

Misyonumuz; Toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak yapılı çevrenin tasarımı, inşası ve planlanması sürecinde ilkeli ve sorumlu davranan, etik, estetik ve manevi duyarlılığa sahip, özgüvenli, dürüst profesyonel mimar, tasarımcı ve kent plancıları yetiştirmektir. Bu işgücünün doğal ve yapılı çevrenin kültürel, sosyal ve fiziksel bağlamının değerini bilen; çevrenin korunması, sürdürülebilir büyüme ve değişimin sağlanması için kültürel kalıplara uygun değerler ve formların düzenlenmesini önemseyen; mevcut kuramsal bilgi, beceri ve tasarım yöntembilimi ile uygulama paradigmalarını birleştiren; analiz, sentez ve üretimden oluşan tasarım sürecinde diğer disiplinlerden gelen bilginin entegrasyonunu vurgulayan; geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkiyi anlayan zamansız ve güncel tasarımların peşinde bireyler olarak topluma kazandırılması ilke edinilmiştir.

Vizyonumuz; Evrensel ve kültürel değerler ile modern bilim ve sanat anlayışını gözeterek, özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılıktan beslenen tasarım ve planlama bilgisinin üretimine dayanan, yüksek kalitede bir mesleki eğitimin verilmesidir. Bu vizyon şu hedefleri karşılamaktadır:

· İlham verici, etkili ve entelektüel bir eğitim ve çalışma ortamı yaratmak.

· Lisans eğitimi sonrası, araştırma-tabanlı Yüksek Lisans programları ile mesleki disiplini ileriye götürmek.

· Ulusal ve uluslararası tanınırlığı arttırmak için araştırma faaliyetleri, profesyonel ve akademik faaliyetlerde bulunmak; sergi ve yayınlar yapmak.

· Üniversitenin diğer birimleri, yerel ve uluslararası düzeydeki diğer eğitim kurumları ve meslek odaları ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde, disiplinlerarası eğitim ve araştırma programlarına katkıda bulunmak.

· Yapılı çevrenin geliştirilmesinde toplum, yerel yönetimler, belediyeler, özel sektör ve mesleki kuruluşlar ile birlikte çalışarak kamuya hizmet etmek.

Danışma Hattı