Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
HAKKIMIZDA
Tarihçe

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kökenini oluşturan Mimarlık Bölümü, Yükseköğretim Kurulu’nun 21 Nisan 1989 gün ve 8589 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ve 1991-1992 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile öğretime başlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 29 Temmuz 1993 gün ve 14377 sayılı kararı ile “Mimarlık Bölümü”, “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü” ve “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü” olmak üzere üç bölümden kurulu olmak üzere açılmıştır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yükseköğretim Kurulu’nun 28 Eylül 1999 günlü kararı ile 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne ise henüz öğrenci alınmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 23 Şubat 1999 günlü kararı ile Mimarlık Bölümü’nde; 17 Nisan 2001 günlü kararı ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde İngilizce hazırlık sınıfları açılmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Mayıs 2002’de, Mimarlık Anabilim Dalında,Haziran 2005’de de Şehircilik ve Kentsel Tasarım Ana Bilim Dallarında yüksek lisans programı açılmıştır. 2019 Eylül itibaren Mimarlık Anabilim Dalında doktora programı açılmıştır.

Prof. Dr. Recep Kılık Mimarlık Fakültesi’nin vekaleten ilk dekan’ı olup 16 Eylül 1993 - 7 Ocak 1997 tarihleri arasında görev yapmıştır. 21 Mart 1997 - 24 Mart 2003 tarihleri arasında Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever iki dönem dekanlık görevini üstlenmiştir. 24 Mart 2003 - 18 Şubat 2004 tarihleri arasında 10 ay süreyle Prof. Dr. Kerim Türkmen dekan vekili olarak görev yapmıştır. 18 Şubat 2004 - 23 Ağustos 2004 tarihleri arasında vekaleten dekanlık görevini tekrar Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever üstlenmiştir.7 Eylül 2004 – 7 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof. Dr. Sevgi Lökçe iki dönem dekanlık yapmıştır. 7 Eylül 2010 – 26 ocak 2012 tarihleri arasında ERU Rektörlüğü’nün uhdesinde olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Uzmay, 26 Ocak 2012 tarihinden 15 Haziran 2015 tarihleri arasında Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı, bu tarihten sonra 07.09.2015 tarihine kadar Prof.Dr. Murat DOĞAN dekan vekili olarak bu görevi yürütmüştür. 08.09.2015-10.02.2020  tarihleri arasında Prof.Dr. Veysel ASLANTAŞ Dekan olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI 10.02.2020-02.04.2020 tarihleri arasında vekaleten, 02.04.2020 tarihinden itibaren asaleten Dekan olarak görev yapmaktadır.

Mimarlık Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevi  yapanlar; Öğr. Gör. Yaşar Uğur Mimarlık Bölümü’nün vekaleten ilk bölüm başkanı’dır. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Şaduman Sazak, Doç. Dr. Hüseyin Yurtsever, Öğr. Gör. Füsun Kocatürk (vekaleten), Yrd. Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı (vekaleten) ve Yrd. Doç. Dr. Sencer Erkman bölüm başkanı olarak görev yapmışlardır. Bölüm başkanlığı görevini 21 Nisan 2004 tarihinde Prof. Dr. Sevgi Lökçe üstlenmiştir. Bölüm başkanlığını7 Eylül 2004 – 15 Ocak 2010 tarihine kadar Yrd. Doç. Dr. Burcu Ceylan tarafından yürütülmüştür. 15 Ocak 2010 – 24 Ekim 2011 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil bu görevi yürütmüştür. 24 Ekim 2011 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Doç.Dr. Burcu Ceylan Mimarlık Bölümü başkanlığı görevini sürdürmüştür. 08 Mayıs 2012-09 Eylül 2013 tarihlerine kadar Yrd. Doç. Dr. Sencer Erkman Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 09.09.2013-15.01.2014 tarihlerine kadar Prof.Dr. Mehmet TUNÇEL Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.15 Ocak 2014-09 Mart 2015 Öğr.Gör.Sultan ŞİMŞEK (Vekalet) Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 09 Mart 2015-25.02.2020 tarihleri arasında  Prof.Dr. Kemal DEMİR Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 25.02.2020 tarihinden-15.06.2020 tarihine kadar Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI (uhde) Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 05.06.2020-16.11.2020 tarihleri arasında Doç. Dr. Burcu SALGIN Bölüm Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. 16.11.2020 tarihinden itibaren Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER Bölüm Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ilk başkanı Prof. Dr. Erdoğan Yaşlıca 1999 – 2001 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür.. Daha sonra Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever (vekaleten), Prof. Dr. Güven Bilsel (vekaleten) ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Polat (vekaleten) bölüm başkanı olarak görev yapmışlardır. Bölüm başkanlığı görevini Temmuz 2004- Eylül 2006 tarihi arasında Prof. Dr. Zühal Özcan üstlenmiştir. Eylül 2006 - Şubat 2008 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Yücelbu görevi sürdürmüştür. 18 Şubat 2008 – 20 Nisan 2011 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Semih Halil Emür bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 28 Eylül 2011-22 Ağustos 2013 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Ozan Hovardaoğlu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 29Ağustos 2013-15 Aralık 2014 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 15 Aralık 2014-09 Mart 2015 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Ozan HOVARDAOĞLU (Vekaleten) bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 09. Mart 2015-12 Haziran 2016 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 13 Haziran 2016-02.02.2018 tarihleri arasında Doç.Dr. Ozan HOVARDAOĞLU bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 02.02.2018-06.05.2020 tarihleri arasında Doç. Dr. Seda HOVARDAOĞLU  bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 06.05.2020 tarihinden itibaren Prof. Dr. Barış ERGEN  bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 667 Sayılı KHK ile Yarı-Pasif açılmış olup, 04.10.2018 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi M. Çağlar BAYDOĞAN bölüm başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.


Kurulduğu yıllarda öğretim elemanı gereksinimini diğer üniversitelerden karşılanan fakültede bugün 3 profesör, 5 doçent, 16 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi doktor ve 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Diğer fakültelerden derse gelen öğretim elemanları ve yarı zamanlı olarak serbest çalışan mimar ve şehir bölge planlamacısı ile bu sayı 49’a ulaşmaktadır.


 

Danışma Hattı