Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
ÖĞRENCİ
Aday Öğrenci

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM BİLGİLERİ

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 

·         Mimarlık Bölümünde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması vardır, fakat Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her akademik yılın başında Yüksekokul fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir. http://ydyo.erciyes.edu.tr/tr/icerik/15/yonetmelik.

 

STAJ UYGULAMASI

 

·         Mimarlık Bölümünde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler büro ve şantiye stajı yapmak durumundadır. Bu programda 20 gün ofis stajı (staj 1), 25 gün şantiye stajı (staj 2) olmak üzere toplam 45 gün zorunlu staj bulunmaktadır. Staj uygulaması ve eğitim modeli için bkz. https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150508105402_0.pdf. Şehir ve Bölge Planlama bölümünde her öğrenci dört yıllık eğitimi içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam 45 işgünü zorunlu yaz stajı yapmak zorundadır. Staj yerleri ülkemiz içinde herhangi bir kentte öğrenci tarafından belirlendiği gibi ERASMUS kapsamında yurt dışı staj olanağı da vardır. https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150504161416_0.pdf

 

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 

·         Mimarlık Bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili öğrenciler eğitim sırasında almakla yükümlü oldukları teorik ve/veya uygulamalı dersler için gerekli sarf malzemeyi karşılarken, programın gerçekleştiği atölyelerde öğrenciler için uygun koşullar sağlanmıştır. Mesleğin gerektirdiği zorunlu kıyafet ve donanım bulunmamaktadır. Şantiye stajlarında öğrencilerin İSG kuralları çerçevesinde bireysel tedbirleri alması önerilmektedir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında; öğrencilerin teknik resim için gereken çizim (T cetveli, gönye, rapido vb. mürekkepli ve kurşun kalem vb.) ve boya malzemelerini okula başlarken edinmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra atölye niteliğindeki proje derslerinin haftalık ve dönem sonu teslimi için çıktı, çizim malzemesi, maket malzemesi gibi ihtiyaçları bulunmakta ve çizim programı için kullanılacak (mümkünse dizüstü) bilgisayar edinmeleri gerekmektedir.

 

KATKI PAYI

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” bölümleri bünyesinde yer alan örgün öğretim programında eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Ancak normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için katkı payı alınmaktadır. Bu katkı paylarının güncel durumu için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

 

·         Mimarlık bölümü program içeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz https://dbp.erciyes.edu.tr> Lisans > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık

o    Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx

o    Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx

o    Program Yeterlilikleri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx

o    Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx

o    Mezuniyet Koşulları için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx

o    Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx

o    Önceki Öğrenimin Tanınması için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

 

·         Şehir ve Bölge Planlama Bölümü program içeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ Lisans > Mimarlık Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama

o    Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx

o    Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx

o    Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx

o    Program Yeterlilikleri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx

o    Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx

o    Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx

o    Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx

o    Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarının bağlı olduğu birimlerin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci.

·         Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz https://mimarlik.erciyes.edu.tr/iletişim

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarına kayıtlı olan öğrencilerin kısmi zamanlı olarak isteklerine bağlı çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Öğrenciler derslerden ve ders hazırlıklarından kalan zamanlarında özel sektörde kendi istekleri ve imkanları dahilinde çalışabilmektedir. Bunun için bölümlerden bir ödeme yapılmamaktadır. Bölüm bünyesinde çalışmaya yönelik bir uygulama yoktur. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi- https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf

 

DESTEK VE BURSLAR

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.

·         Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://mimarlik.erciyes.edu.tr/duyurular) sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” bölümleri bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır. Mimarlık eğitimi, tasarıma konu olan problemin ve/veya durumun olası her türlü boyutunun irdelenmesi ile başlayan ve olası senaryolar içinden önceliklendirme ve rasyonelleştirme yapılmasıyla sonlanan bir bilgi, fikir, tartışma ve yorum geliştirme eğitimidir. Bununla birlikte inovatif mimarlık ve tasarım durumları geleneksel mimarlık eğitimi içinde yaratıcı birimler oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerin katkısıyla şekillenen ve stüdyo/atölye odaklı mimarlık eğitiminde gelenekseli ve disiplinlerarası bilgi yönetimi ile mimarlık eğitimi etkin hale gelmektedir. Bu etkinlik stüdyo ortamında gelişmektedir. Mimarlık okullarının ortak bileşeni stüdyo/atölye ortamıdır. Bu ortam dinamik bilgi akışlarının ve zamanın teknolojik olanaklarının birbirinden etkilenmesi ile zenginleşmektedir. Mimarlık okulundaki stüdyo/atölye eğitimi, farklı disiplinleri ve teknik alanları birlikte ele alarak, geleneksel eğitim ortamı ve entegre ve deneysel süreçler içeren bir network ve iletişim ortamı olmuştur. Tasarıma yönelik bilginin üretilmesi, değerlendirmesi ve paylaşılması söz konusudur.

 

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 

·         Mimarlık bölümü akreditasyon ön hazırlıklarına başlamış olup en kısa süre içerisinde akreditasyona başvuracaktır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akreditasyonu bulunmamaktadır. İlerleyen süreçlerde akreditasyon başvuruları yapılacaktır.

 

YURT BİLGİSİ

 

·         Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar

Danışma Hattı