Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM
Hakkımızda

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1992 Yılı’nda Eğitim-Öğretime başlamıştır. İç Anadolu’nun önemli üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi kaliteli eğitim anlayışını Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü’nde de devam ettirmiştir. İlk mezunlarını 1996 yılında veren Mimarlık Bölümü, günümüzde de yapı sektöründe etkin görev alan mimarlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Eğitim sürecine ilk olarak Mühendislik Fakültesi binasında başlayan bölüm, daha sonra İşletme Fakültesi’ne taşınmıştır. 2003 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi binasında eğitimine devam etmektedir. Mimarlık eğitiminin farklı bir süreç olduğu göz önüne alındığında mekânsal kalitenin önemi göz ardı edilemez. Mimarlık Bölümü de öğrencilerine ortak çalışma imkânı sunan büyük atölyeler, bireysel çalışmalar için sınıflar, bilgisayar laboratuarları ve konfor koşulları yüksek kütüphane imkânı sunmaktadır. Ayrıca mimarlık eğitiminin vazgeçilmezlerinden olan sosyal etkileşim için ortak buluşma mekânları sağlanmaktadır.

Günümüzde 1 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 13 araştırma görevlisi ile toplamda tam zamanlı 27 öğretim elemanı ile eğitime devam eden Mimarlık Bölümü, disiplinler arası çalışmaları da göz önüne alarak, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sosyoloji Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tarih Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortak çalışmalar ve dersler yürütmektedir.

Mimarlık eğitimi araştırma, sentez yapma ve uygulama ile sürdürülebilen bir eğitim sürecidir. Eğitimin stüdyo ortamına, teorik eğitimle birlikte yerel ve ulusal ölçekte uygulama deneyimine sahip Mimarların katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca farklı üniversitelerin Mimarlık Fakülte/Bölümleri ile işbirliği çerçevesinde ortak stüdyo çalışmaları gerçekleştirilerek bu ortam zenginleştirilmektedir. Bu süreç öğrencilerimizin sadece teorik eğitim alarak mezun olmaları değil, aynı zamanda uygulama aşamasında da etkin görev alan mimarlar olmalarını sağlamaktadır.

Mimarlık eğitimi sürecinde tasarım, tarih, kuram, yapı, koruma, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, bu alanları destekleyen seçme derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer almaktadır. Derslerin işlenmesinde, öğrencinin, mimarlığın içinde biçimlendiği koşul ve normlara ilişkin kavrayışının, değerlendirme ve sorgulama yetilerinin gelişimi, farklı düşünme yollarının açık tutulması, mimarlık öğretiminin ve bilgilenme sürecinin temel bileşenleri olarak gözetilmektedir. Bölümümüzün eğitim yönünden temel hedefi, nitelikli öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin uygulama alanında da donanımlı olmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm olarak diğer bir ana amacımız da ülkemizde her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınması sağlayacak mimarlar yetiştirmektir.

Danışma Hattı